REZERVACE MOBILNÍ SAUNY

vyberte si cenovou variantu a zvolte tlačítko "rezervovat"

VŠEDNÍ DEN
1000 Kč
včetně DPH za 1 VEČER.
Odpoledne Vám saunu přivezeme a druhý den do 10:00 hod zase odvezeme. Pondělí - Čtvrtek. Cena bez dopravy a bez dřeva na výtop.
Rezervovat
Rezervace se stává platnou uhrazením zálohy.
CELÝ VÍKEND
3500 Kč
včetně DPH za víkend
V pátek odpoledne Vám saunu přivezeme a v pondělí do 10:00 zase odvezeme. Pátek - neděle. Cena bez dopravy a bez dřeva na výtop.
Rezervovat
Rezervace se stává platnou uhrazením zálohy.

Nejčastěji kladené otázky

Vratná kauce

Při předání sauny je nutné uhradit vratnou kauci ve výši 5.000 Kč. Kauce slouží k úhradě škod, které byly během zápůjčky způsobeny. Pokud je vše v pořádku, kauci vracíme po ukončení nájmu. V případě škody kauci vyúčtujeme po dokončení opravy poškozeného dílu.

Úhrada půjčovného

Půjčovné se platí předem převodem na účet nebo platební kartou. Teprve uhrazením půjčovného se rezervace stává závaznou a bude zapsána do kalendáře rezervací. Jako variabilní symbol vždy používejte datum prvního dne rezervace ve tvaru DDMMRRRR.

Dřevo na výtop

Palivo není zahrnuto v ceně. Topit je možné jen kvalitním dřevem nebo připravenými briketami. Platbu za spotřebované brikety uhradíte při předání sauny po skončení nájmu. Cena se mění v závislosti na ceně briket. Je možné si dodat vlastní brikety či vlastní dřevo.

Doprava sauny

Cena za odvoz sauny je účtována sazbou 10 Kč/km. Je vždy potřeba počítat cestu 4x (odvoz sauny, zpáteční cesta, vyzvednutí sauny, zpáteční cesta). Dovoz počítáme z Bílan u Kroměříže. Vlastní dovoz není možný.